Μέχρι σήμερα η Financial-Academy έχει οργανώσει 33 Συνέδρια.

 1. Private Equity Forum Οκτώβριος 2010
 2. Gaming & Social Responsibility Forum Φεβρουάριος 2011
 3. Business Analytics Forum Μάρτιος 2011
 4. Wealth Management Forum II Μάιος 2011
 5. Fund Strategies Forum IV Νοέμβριος 2011
 6. Investments Forum II Δεκέμβριος 2011
 7. Business Analytics Forum II Απρίλιος 2012
 8. Wealth Management III Μάιος 2012
 9. Private Equity & StartUps Forum II Ιούνιος 2012
 10. Find a College Σεπτέμβριος 2012
 11. Fund Strategies Forum V Σεπτέμβριος 2012
 12. CRM Analytics Νοέμβριος 2012
 13. Investments Forum III Νοέμβριος 2012
 14. Corporate Innovation Φεβρουάριος 2013
 15. Business Analytics Forum III Μάιος 2013
 16. Asset Management Forum II Μάιος 2013
 17. Private Equity Forum III Ιούνιος 2013
 18. Fund Strategies Forum VI Οκτώβριος 2013
 19. Wealth Management IV Νοέμβριος 2013
 20. Data Breach Management Μάρτιος 2014
 21. Business Analytics Forum IV Απρίλιος 2014
 22. Asset Management Forum III Μάιος 2014
 23. Private Equity Forum IV Ιούνιος 2014
 24. Wealth Management V Σεπτέμβριος 2014
 25. Fund Strategies Forum VII Νοέμβριος 2014
 26. Derivatives Forum III Δεκέμβριος 2014
 27. Asset Management Forum IV Απρίλιος 2015
 28. Investments Forum IV Οκτώβριος 2015
 29. Fund Strategies Forum VIII Δεκέμβριος 2015
 30. Wealth Management VI Μάιος 2016
 31. Asset Management Forum V Οκτώβριος 2016
 32. Fund Strategies Forum IX Δεκέμβριος 2016
 33. Wealth Management VII Απρίλιος 2017