Συνέδρια

Μέχρι σήμερα η Financial-Academy έχει οργανώσει 37 Συνέδρια.

 1. Private Equity Forum Οκτώβριος 2010
 2. Gaming & Social Responsibility Φεβρουάριος 2011
 3. Business Analytics Forum Μάρτιος 2011
 4. Wealth Management Forum II Μάιος 2011
 5. Fund Strategies Forum IV Νοέμβριος 2011
 6. Investments Forum II Δεκέμβριος 2011
 7. Business Analytics Forum II Απρίλιος 2012
 8. Wealth Management Forum III Μάιος 2012
 9. Private Equity Forum II Ιούνιος 2012
 10. Find a College Σεπτέμβριος 2012
 11. Fund Strategies Forum V Σεπτέμβριος 2012
 12. CRM Analytics Νοέμβριος 2012
 13. Investments Forum III Νοέμβριος 2012
 14. Corporate Innovation Φεβρουάριος 2013
 15. Business Analytics Forum III Μάιος 2013
 16. Asset Management Forum II Μάιος 2013
 17. Private Equity Forum III Ιούνιος 2013
 18. Fund Strategies Forum VI Οκτώβριος 2013
 19. Wealth Management Forum IV Νοέμβριος 2013
 20. Data Breach Management Μάρτιος 2014
 21. Business Analytics Forum IV Απρίλιος 2014
 22. Asset Management Forum III Μάιος 2014
 23. Private Equity Forum IV Ιούνιος 2014
 24. Wealth Management Forum V Σεπτέμβριος 2014
 25. Fund Strategies Forum VII Νοέμβριος 2014
 26. Derivatives Forum III Δεκέμβριος 2014
 27. Asset Management Forum IV Απρίλιος 2015
 28. Investments Forum IV Οκτώβριος 2015
 29. Fund Strategies Forum VIII Δεκέμβριος 2015
 30. Wealth Management Forum VI Μάιος 2016
 31. Asset Management Forum V Οκτώβριος 2016
 32. Fund Strategies Forum IX Δεκέμβριος 2016
 33. Wealth Management Forum VII Μάιος 2017
 34. Asset Management Forum VI Οκτώβριος 2017
 35. Investments Forum V Φεβρουάριος 2018
 36. Wealth Management Forum VIII Νοέμβριος 2018
 37. Investments Forum VI Σεπτέμβριος 2019