Σε Ποιους Απευθύνεται

H Financial-Academy απευθύνεται σε όσους θέλουν να αναπτύξουν, εμπλουτίσουν ή να ενισχύσουν τη γνώση τους σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Κατηγορίες επαγγελματιών ή ιδιωτών που θα τους ενδιαφέρουν τα συνέδρια και τα σεμινάριά μας: